Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa rozvodov vody a kanalizácie k stavbe "Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 19241/1, 19239/1 a 19242/2, zapísaných na liste vlastníctva č.6747. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.7.2014 | Počet zobrazení: 1138
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.