Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena na inžinierske siete k stavbe "Bytový dom Svrčia ulica" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č. 790/1, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva, je časťou pozemkovoknižnej parcely č.20501/3 a 22338 pôv. v k.ú. Bratislava. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.7.2014 | Počet zobrazení: 1298
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.