Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom Lužná" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka, parc.č.5393/1, 5398/1, 5398/9, 5398/7 a 5399 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.7.2014 | Počet zobrazení: 1114
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.