Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Bradáčova 1 v Bratislave, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1290 a parc. č. 1311. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 23.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.7.2014 | Počet zobrazení: 991
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.