Kúpna zmluva č. 048800631400

Kúpna zmluva č. 048800631400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok spolu s vonkajšími úpravami parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 600 m2, ktorý vznikol zlúčením a znovurozdelením pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 358 m2 a pozemku parc. č. 4513/1 – záhrada vo výmere 270 m2 v zmysle geometrického plánu č. 11/2013, vyhotoveného GKK-geodetická služba s.r.o., k.ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 21.7.2014
Zverejnené dňa: 22.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.7.2014 | Počet zobrazení: 901
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.