Dodatok č. 08-83-0396-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0396 12 00

Nájomca :EKORDA, s.r.o., Révova 45, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 21.07.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 22.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.7.2014 | Počet zobrazení: 776
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.