Znalecký posudok číslo 186/2014 - Ing. Peter Vinkler

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu a prejazdu a uloženia IS cez pozemok parc. KN č. 2763/8 evidovaný na LV č. 10, k.ú. Staré Mesto a pozemok parc. KN č. 21526/4 evidovaný v overenom GP č. 14/2010 (vypracoval GEOLIK, s.r.o.), v katastrálnom území Staré Mesto, v meste Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel podkladu pre stanovenie hodnoty vecného bremena jednorazovej odplaty.
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.7.2014 | Počet zobrazení: 1524
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.