Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014

Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014 na prevod pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5418/5 o výmere 3496 m2, ostatné plochy,
parc. č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5420 o výmere 165 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2159 v okrese Bratislava V, v obci Bratislava - Mestská časť Bratislava-Petržalka, k.ú. Petržalka. Uzatvorené dňa: 16.6.2014
Zverejnené mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa: 17.6.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.7.2014 | Počet zobrazení: 890
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.