Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503861400/0099

Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia kanalizačnej prípojky, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 2276/17. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 08.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.7.2014 | Počet zobrazení: 733
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.