Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503751400

Uzatvorená dňa 02.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 05 Teplovodná prípojka, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3365/1, 3436, 3447 a 3448.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.7.2014 | Počet zobrazení: 1192
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.