Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099

Uzatvorený dňa 19.06.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.7.2014 | Počet zobrazení: 1054
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.