Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099

Uzatvorená dňa 20.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia prípojky kanalizácie na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov parc.č. 3180/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.6.2014 | Počet zobrazení: 872
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.