Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503641400/0099

Uzatvorená dňa 1.006.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia inžinierskych sietí pre stavbu "Bytový dom pri Rosničke" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3343. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.6.2014 | Počet zobrazení: 921
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.