Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov IO-2 prípojka kanalizácie - splašková a IO-3 prípojka kanalizácie - dažďová, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc. č.645/300 a 645/100. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2014 | Počet zobrazení: 921
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.