Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 41 Kanalizácia splašková gravitačná a SO 43 Kanalizácia splašková tlaková, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5783/1, 5875/27, 5875/28, 5875/30 a 5875/106. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2014 | Počet zobrazení: 927
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.