Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099 uzatvorená dňa 10.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky na časti pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač parc.č.715/102, ktorý je súčasťou pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Lamač ako parc.č. 170/3. Účinnosť zmluvy . dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 13.6.2014 | Počet zobrazení: 960
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.