Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500781400/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba čerpacej stanice pohonných hmôt-Lúčna", pozemky registra "C" katastra nehnuteľností, k.ú. Ružinov, parc.č.3544/20, LV č.2585 a parc. č. 4085/1, 3544/22 a 3544/92, nemajú založený list vlastníctva. Dátum uzatvorenia:10.06.2014
Dátum zverejnenia: 13.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.6.2014 | Počet zobrazení: 1044
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.