Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky prípojky dažďovej kanalizácie, prípojky silnoprúdu a slaboprúdu, prípojky plynu a prípojky vody, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21391/1 a 21422. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.6.2014 | Počet zobrazení: 1047
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.