Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva prechodu a uloženia a prevádzky inžinierskych sietí, na časti pozemkov registra „C“ parc. č. 22/1 a parc. č. 22/8, LV č. 1, k. ú. Devín - vyznačené vecné bremeno na parc. č. 22/1 ako diel 1 o výmere 66 m² a na parc. č. 22/8 ako diel 2 o výmere 32 m². Uzatvorené dňa: 9.6.2014.
Zverejnené dňa: 10.6.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.6.2014 | Počet zobrazení: 990
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.