Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400 uzatvorená dňa 05.06.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby, opravy a rekonštrukcie líniovej stavby " Objekt G 701.3 Preložka VTL plynovodu DN 300- Lamačská brána" v k.ú. Lamač, Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 3495/49, 3495/50, 3495/51 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 2403/200. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 6.6.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.6.2014 | Počet zobrazení: 1028
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.