Znalecký posudok číslo 9/2014 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 480/9, 480/10, 480/11 a 480/12 (v zmysle GP č. 122/2013 a podľa LV č. 4172), bez príslušenstva, zapísaných v liste vlastníctva č. 4172 katastrálne územie Devínska Nová Ves (evidované ako pôvodná "E" parcela č. 606/2) a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri Vápencovej ulici, v mestskej časti Devínska Nová Ves, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 6.6.2014 | Počet zobrazení: 1893
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.