Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.6.2014 | Počet zobrazení: 935
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.