Znalecký posudok číslo 8/2014 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 21329/2, zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Nivy a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v rozsahu plochy pozemku, definovanej objednávateľom. Pozemok sa nachádza na Cyrilovej ulici, v mestskej časti Ružinov, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.6.2014 | Počet zobrazení: 940
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.