Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky a silnoprúdovej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5676. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené 2.6.2014.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.6.2014 | Počet zobrazení: 1037
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.