Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099 uzatvorená dňa19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre prípojku plynu pre novú kotolňu v objekte spoločnosti KOREMA a.s., na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3127 a 3133. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.5.2014 | Počet zobrazení: 1012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.