Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete pre "3 RODINNÉ DOMY", Devínska Nová Ves, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 606/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.5.2014 | Počet zobrazení: 1157
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.