Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099 uzatvorená dňa 15.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Čege" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.18275/9 a 18275/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.5.2014 | Počet zobrazení: 1164
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.