Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099 uzatvorená dňa 13.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia stavebného objektu Vonkajšia dažďová kanalizácia k stavbe " Parkovisko, Škultétyho 1 Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.11432, 11434 a 21994. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.5.2014 | Počet zobrazení: 1067
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.