Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099 uzatvorená dňa 07.058.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete verejný vodovod a verejná kanalizácia pre stavbu " Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 7057, 7060 a 7061. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.5.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.5.2014 | Počet zobrazení: 1063
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.