Dohoda o urovnaní

Na základe dohody sa urovnajú sporné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktoré vznikli z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. 18, Grösslingovej ul. 23 v Bratislave (tzv. Ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy ZŠ na Jesenského ul. 6 v Bratislave. Táto dohoda bola podpísaná dňa 6.5.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.5.2014 | Počet zobrazení: 2857
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.