Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodných stavieb, a to "Kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusovce" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rusovce ako parc.č. 16, 93/1, 91/1, 135/4, 135/7, 88/2, 88/3 a parc. č. 1177, kt. nemá založený list vlastníctva, je identifikovaná ako časť pozemku registra "E" katastra nehnuteľnosti. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1451
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.