Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia elektrickej prípojky k stavbe " Viacgeneračný rodinný dom Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21581. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1252
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.