Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky do pozemku pod komunikáciou Kopčianska ulica (drobná stavba), na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/15 a 3084/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1088
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.