Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, 2x22 kV prepoj Tr Čulenova - Tr Ovsište VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5341/16, 5351, 5353/61 a 5485/5. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1196
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.