Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Krahulčia ulica NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 18342/11, 18342/14, 18343/16, 18342/18, 18342/19, 18342/20, 18342/113. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1075
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.