Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Oravská ulica VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21826, 21828, 21833, 21834, 21835/13, 9736/1, 9737/1 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9734, 21821 a 21830. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1290
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.