Zámer predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy za účelom prevádzky vodných lyžiarskych vlekov v Areáli zdravia Zlaté piesky

Zverejnenie zámeru prípadu osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, hlavné mesto SR Bratislava zverejňuje svoj zámer predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy č. 42/2010 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre: Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO 35977809, na dobu do 31. 12. 2024, za účelom prevádzky vodných lyžiarskych vlekov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú Trnávka.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 3240
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.