Znalecký posudok číslo 45/2013 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - rozostavaných bytov č.: 241, 242, 243, 244, 251, 256, 257 a 258, nachádzajúcich sa na prízemí (1.nadzemnom podlaží) a rozostavaných bytov č.: 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254 a 255, nachádzajúcich sa na 12.poschodí (13. nadzemnom podlaží) a stanovenie nových spoluvlastníckych podielov k bytom, nachádzajúcim sa v bytovom dome súpis.č. 579, postavenom na parc.č. 967, zapísaných na LV č. 8 (stavba) a na LV č. 1201 (pozemok), katastrálne územie Ružinov. Nehnuteľnosť - bytový dom, sa nachádza na Rezedovej ulici č. 3, v mestskej časti Ružinov, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.5.2014 | Počet zobrazení: 4051
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.