Zmluva o nájme pozemku č. 088801791400

Prenájom časti z pozemku KN-E parc.č. 3190 – orná pôda vo výmere 287 m2 v podiele 1/3 a KN-E parc.č. 4216 – vinice vo výmere 95 m2 v podiele 1/3, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 3282/131, 4666/1, tak ako je to zakreslené v grafických situáciách. Uzatvorené dňa: 29.4.2014
Zverejnené dňa: 2.5.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.5.2014 | Počet zobrazení: 1037
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.