Znalecký posudok číslo 30/2014 - Ing. Dušan Holík

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku - parc. KNE č. 3688/12 a stanovenie odplatnej ceny za zriadenie vecného bremena - právo prístupu k trafostanici Ts - 1475 na pozemku parc. KN č. 3694/268 v prospech vlastníka trafostanice Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v rozsahu podľa geometrického plánu č. 58/2014 v k. ú. Petržalka, obec BA - m.č. Petržalka, okres Bratislava V.
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.4.2014 | Počet zobrazení: 4500
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.