Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu a prípojky NN k stavbe "Rekonštrukcia a , prístavba rodinného domu, V záhradách 9 v Bratislave" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.1775, 1777/101, 1778/101. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.4.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.4.2014 | Počet zobrazení: 1217
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.