Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400, spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako povinného z vecného bremena strpieť existenciu bytu na pozemkoch registra "C" parc. č. 2465/11, parc. č. 2465/12 a parc. č. 2465/14 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 23.4.2014
Zverejnené dňa: 23.4.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.4.2014 | Počet zobrazení: 1202
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.