Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 o výmere 3 413 m², LV č. 4296, vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, za pozemok registra „C“ v k.ú Staré Mesto parc. č. 4433/71 o výmere 2 699 m², LV č. 1656, a za pozemky v k.ú. Dúbravka, novovytvorený pozemok parc. č. 882/1 o výmere 5 200 m2 vzniknutý GP č. 004-M8/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 882/1, LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/2 o výmere 3 805 m², LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/17 o výmere 2 396 m², LV č. 1381, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 17.4.2014 | Počet zobrazení: 4025
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.