Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400 uzatvorená dňa 14.04.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 08 - NN rozvod z jestvujúcej trafostanice k stavbe " ČSPHM Bratislava - Vajnory, Rabničná ulica" v k.ú. Vajnory, Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 2048/56 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 568 a parc.č. 571/105. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.4.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.4.2014 | Počet zobrazení: 1220
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.