Zmluva o nájme pozemku č.088801771400

Zmluva o nájme pozemku č.088801771400. Účelom nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného miestnou komunikáciou – Suchá ulica, a to pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č. 6606/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2 , zapísanej na LV č. 834, k.ú. Vinohrady. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 11.4.2014 | Počet zobrazení: 1022
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.