Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400

Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zrušení vecného bremena zriadeného zmluvou o Zriadení vecného bremena č. 288818280200 uzavretou medzi zmluvnými stranami dňa 12.11.2002 a na na vykonaní výmazu vecného bremena pri účastníkovi č. 68 zapísaného na LV č. 6753. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené: 11.4.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 11.4.2014 | Počet zobrazení: 1110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.