Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 450,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 45,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 31.03.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.3.2014 | Počet zobrazení: 2670
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.