Dohoda o prevzatí dlhu a uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.519,44 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.3.2014 | Počet zobrazení: 2375
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.