Kúpna zmluva č. 048801681400

Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2 a parc. č. 2079/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 195 m2, ktoré sú geometrickým plánom č. 2509/2013 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 2079/1 zapísaného na LV č. 1786. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.3.2014 | Počet zobrazení: 995
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.