Znalecký posudok číslo 6/2013 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 13657/142 a 13657/144 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 113/2012, zapísaných v LV č. 5567 ako "E" -čkové parc.č.: 15101/1 a 15131/1, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, na ulici Za stanicou, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.3.2014 | Počet zobrazení: 3219
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.